شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان با پیاده سازی شبکه گسترده در سراسر کشور با پوشش کلیه استان ها آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان خود می باشد.

شماره تماس 5 رقمی واحد خدمات پس از فروش کینو:

031-34048

شماره های تماس جهت نصب و راه اندازی و تعمیر و بازدید:

031-35212082

031-35235758

031-35222802

شماره تماس جهت اعلام نظرات و شکایات:

031-35235758 (داخلی 505)


ایمیل:

after-sales-service@sobouhi.com